Pološtiepok uzený

Přírodní pařený sýr.

Mléko z horských oblastí jako i dlouholetá tradice sýrařských mistrů liptovského regionu jsou zárukou vysoké kvality sýrů Liptov.
Pološtiepok je tradiční slovenská sýrová specialita.


2,70 €